AdBlue -muutokset

Kätevästi ja huomaamattomasti

ADBLUE

Adblue on urean ja kemiallisesti puhdistetun veden liuos, jonka vahvuus on 32,5%. Adblue-liuosta käytetään diesel käyttöisten ajoneuvojen pakokaasun typen oksidipäästöjen alentamiseen. Tätä edellä mainittua pakokaasun puhdistusmenetelmää kutsutaan lyhenteellä SCR (Selective Catalytic Reduction). Kyseistä liuosta luullaan usein polttoaineen lisäaineeksi, mitä se ei kuitenkaan ole. Liuos ei ole missään vaiheessa tekemisissä polttoaineen kanssa.

SCR-järjestelmät ovat erittäin herkkiä epäpuhtauksille, ja näin ollen järjestelmissä tulisi aina käyttää korkealuokkaista Adblue-liuosta (ISO standard 22241).

Monet yksityiset ja yritykset ovat yrittäneet saada Adblue-liuoksen aiheuttamia kuluja kuriin ostamalla halvempaa ns. epäpuhtaampaa / laimennettua liuosta. Monessa tapauksessa tästä halvemmasta liuoksesta on aiheutunut merkittäviä kustannuksia ajoneuvojen omistajille, kun SCR-järjestelmään on tullut häiriöitä, tai ne ovat jopa rikkoutuneet. Adblue on ilmoittanut, ettei anna järjestelmilleen minkäänlaista takuuta, jos ajoneuvossa ei ole käytetty alkuperäistä, standardien mukaista liuosta.

Jos haluat saada Adblue-liuoksen kulutuksen pienemmäksi ajoneuvostasi, tai koko järjestelmän pois käytöstä, voimme tehdä sen ohjelmoimalla ajoneuvosi ECUa. Hyötysi tästä on, että voit edelleen käyttää alkuperäistä liuosta järjestelmässäsi vähäisemmällä kulutuksella, tai voit jättää sen kokonaan pois. Tämä toimenpide ei vaaranna ajoneuvosi toimivuutta tai sen kestävyyttä. ECU pystytään ohjelmoimaan siten, ettei muutostyötä pystytä havaitsemaan missään merkkiliikkeessä tai huollossa. Muutostyöstä ei jää myöskään minkäänlaista vikakoodia.


Huom! Ei tieliikennekäyttöön! 

QT Performance ei ota vastuuta ajoneuvon päästöluokituksen mahdollisesta muuttumisesta.